36 harjoitusta sisältävä kotikurssi

Suosittu Gateway Experience / Porttikokemus-kotikurssi on kehittynyt suoraan Monroe Instituutin hyvin tunnetusta Gateway Voyage-kurssista. Tämä elämänlaadun kohottamista tukeva ohjelma on suunniteltu laajentuneiden tietoisuuden tilojen saavuttamisen oppimiseen ja tutkimiseen, sekä niiden soveltamiseen jokapäiväisessä elämässä.

Kurssi sisältää 6 "muutoksen aaltoa", joissa kussakin on 6 harjoitusta. Huolella suunniteltua Hemi-Sync® äänitekniikka käyttävät harjoitukset johdattavat kuulian pehmeästi laajentuneiden tietoisuustilojen kokemuksiin. Tällöin kuulialle avautuu pääsy uudenlaiseen ongelmanratkaisuun, luovuuteen ja sisäiseen opastukseen.

Jokaisen "aallon" harjoitukset perustuvat edellisessä aallossa opittuihin työkaluihin ja tekniikoihin, joten eteneminen harjoituksissa järjestelmällisesti on parhaan tuloksen saavuttamisen edellytys. Jokainen "aalto" sisältää myös vihkosen, joka esittelee kunkin harjoituksen sisällön ja tavoitteen. Harjoituksissa on Bob tai Laurie Monroen sanallinen ohjaus yksinkertaisella, selkeällä englannilla.

Huom.: Harjoituksissa tulisi edetä numerojärjestyksessä.