Monroe instituutti

Monroe Instituutti on ollut edelläkävijä tietoisuuden tutkimisessa jo 1950-luvulta lähtien. Se on voittoa tuottamaton koulutus- ja tutkimusorganisaatio. Instituutin perustaja, Robert A. Monroe toimi yhteistyössä psykologien, psykiatrien, elektroniikkainsinöörien, yritysjohtajien, fyysikoiden ja muiden ammattiryhmien kanssa kehittäessään ja jalostaessaan jokaiselle soveltuvia menetelmiä hänen omien poikkeuksellisinten havaintojen perusteella, liittyen mm. fyysisestä kehosta riippumattoman tietoisuuden kokemiseen ja laajentumiseen. Eri ammattikunnat ympäri maailman jatkavat Robert Monroen ainutlaatuisien ideoiden ja saavutusten soveltamista ja edistämistä. Instituutin tavoitteena on edistää ja kehittää ihmisten tietoisuutta heidän omakohtaisten kokemusten kautta, käyttäen avuksi Hemi-Sync® -äänitekniikkaa. Hemi-Sync-prosessi auttaa eri tietoisuuden tilojen itseohjatussa tutkimusmatkailussa. Laboratorio- ja kliiniset tutkimukset yli neljänkymmenen vuoden ajalta ovat osoittaneet Hemi-Syncin toimivuuden rentoutuksessa, stressin hallinnassa, kivun lievityksessä, unen syventämisessä, muistin ja oppimisen tehostamisessa, luovuuden lisäämisessä, kehityshäiriöiden tukihoitona ja tietoisuuden laajentamisessa. Instituutti ei seuraa mitään dogmia, uskontoa tai erityistä uskomusjärjestelmää. Se ei käytä hypnoosia tai mitään alitajuisia vaikutusmenetelmiä. Metodissa on käyttäjällä aina täysi hallinta oman tahtonsa ja intentionsa kautta. www.monroeinstitute.org © Copyright SynerKi